Règleman sou enfòmasyon prive done sa a ba ou enfòmasyon detaye sou pwen sa yo:

 • Ki moun nou ye ak ki jan ou ka kontakte nou;
 • Ki kategori done pèsonèl nou trete, sous kote nou jwenn done, objektif nou nan trete done pèsonèl ak baz legal sou ki nou fè sa;
 • Moun k ap resevwa yo ke nou voye done pèsonèl yo;
 • Konbyen tan nou estoke done pèsonèl;
 • Dwa ou genyen konsènan tretman done pèsonèl ou yo.

1.DONE CONTROLLER AK DETAY KONTAK

Ki moun nou ye ak kijan ou ka kontakte nou

QINGDAO ALASTIN OUTDOOR PRODUCTS CO, LTDse konpayi paran anALASTIN DEYÒ.Pwen kontak ou se konpayi ki enpòtan nan chak egzanp.Klike souisit lapou yon lis tout konpayi nou yo.

Alastin marin Nan Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, Lachin

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. KATEGORI DONE AK OBJEKTIF

Ki kategori done nou trete ak pou ki rezon

 

2.1 Baz legal

Inyon Ewopeyen Règleman Jeneral Pwoteksyon Done yo te kreye pou bay yon dwa legal pou pwoteksyon done pèsonèl ou yo.Nou trete done ou yo sèlman sou baz dispozisyon legal yo.

 

2.2 Done nou trete ak sous kote nou jwenn yo

Nou trete done pèsonèl yo divilge nou an koneksyon avèk aktivite biznis nou yo pa anplwaye, aplikan travay, kliyan, pwopriyetè pwodwi nou yo, distribitè, founisè, kliyan potansyèl ki gen yon enterè nan pwodwi nou yo ak detay konpayi nou an, osi byen ke lòt asosye biznis;done sa yo se adrès ak detay kontak (ki gen ladan nimewo telefòn ak adrès imel) ak done ki gen rapò ak travay (egzanp espesyalis kote w ap travay): non, adrès, adrès imel, nimewo telefòn, nimewo faks, tit travay ak espas travay.Nou pa trete kategori done sansib ("espesyal"), eksepte done anplwaye yo nanALASTIN DEYÒak aplikan travay.

 

2.3 Objektif nou nan trete done pèsonèl

Nou trete done pèsonèl pou rezon sa yo:

 • Relasyon biznis ak kliyan nou yo ak founisè
 • Enskripsyon pwodwi nou yo
 • Pou voye enfòmasyon bay aksyonè nou yo
 • Pou voye enfòmasyon pou kliyan potentiels ki enterese nanALASTIN DEYÒ
 • Pou satisfè kondisyon ofisyèl ak legal yo
 • Pou kouri aktivite lavant pou boutik sou entènèt nou an
 • Pou resevwa enfòmasyon atravè fòm kontak nou yo
 • Pou rezon HR
 • Pou chwazi aplikan travay yo

3. DESSENS KOMINIKASYON ELEKTRONIK

Moun k ap resevwa yo ke nou voye done pèsonèl yo

Lè nou te resevwa done nan bi pou yo trete, nou pa janm voye done sa yo bay twazyèm pati san yo pa jwenn konsantman eksprime nan sijè a done oswa san yo pa ekspreseman anonse transfè done sa yo.

 

3.1 Transfè done nan processeur ekstèn

Nou sèlman voye done bay processeurs ekstèn si nou te konkli avèk yo yon akò ki satisfè kondisyon legal yo pou kontra ak processeurs.Nou sèlman voye done pèsonèl bay processeurs andeyò Inyon Ewopeyen an si gen yon garanti ke nivo pwoteksyon done yo apwopriye.

 

4. PERYÒD RETENTION

Konbyen tan nou estoke done pèsonèl yo

Nou efase done pèsonèl jan sa nesesè dapre baz legal nou fè tretman done yo.Si nou estoke done ou yo sou baz konsantman ou, nou efase yo apre peryòd retansyon yo kominike ba ou oswa jan ou mande.

5. DWA SIJÈ DONE

Dwa ou gen dwa

Kòm yon sijè done ki afekte nan tretman done, ou gen dwa pou dwa sa yo dapre lalwa pwoteksyon done:

 • Dwa a enfòmasyon:Sou demann, nou pral ba w enfòmasyon gratis sou limit, orijin ak moun k ap resevwa (yo) done ki estoke yo ak objektif depo yo.Tanpri desann pou jwenn fòm demann enfòmasyon yo.Si demann pou enfòmasyon yo twò souvan (sa vle di plis pase de fwa nan yon ane), nou rezève dwa pou nou chaje yon frè ranbousman depans.
 • Dwa pou redresman:Si yo estoke enfòmasyon ki pa kòrèk malgre efò nou pou kenbe done egzat ak ajou, nou pral korije li sou demann ou an.
 • Efase:Nan sèten kondisyon ou gen dwa pou efase, pou egzanp si ou te prezante yon objeksyon oswa si done yo te kolekte ilegalman.Si gen rezon pou efase (sa vle di si pa gen okenn devwa legal oswa enterè prensipal kont efase), nou pral afekte efase yo mande a san reta.
 • Restriksyon:Si gen rezon jistifye pou efase, ou ka itilize rezon sa yo tou pou mande yon restriksyon sou tretman done pito;nan yon ka konsa done ki enpòtan yo dwe kontinye ap estoke (egzanp pou prezèvasyon prèv), men yo pa dwe itilize nan okenn lòt fason.
 • Objeksyon/anilasyon:Ou gen dwa fè objeksyon kont tretman done nou fè si ou gen yon enterè lejitim, epi si tretman done fèt pou rezon maketing dirèk.Dwa ou fè objeksyon se absoli nan efè li.Nenpòt konsantman ou te bay yo ka anile alekri a nenpòt ki lè epi gratis.
 • Transparans done:Si, apre ou fin ban nou done ou yo, ou vle transmèt yo bay yon lòt kontwolè done, n ap voye yo ba ou nan yon fòma elektwonik pòtab.
 • Dwa pou pote yon plent ak otorite pwoteksyon done:Tanpri sonje tou ke ou gen dwa pote yon plent ak otorite pwoteksyon done a: Ou gen dwa pote plent bay yon otorite sipèvize, an patikilye nan eta manm kote ou rete a, nan espas travay ou oswa nan kote yo sispèk vyolasyon an, si ou kwè ke pwosesis la nan done pèsonèl ou te vyole GDPR.Sepandan, ou se tou akeyi yo kontakte nou dirèkteman nan nenpòt ki lè.

6. FÒM KONTAK

Detay ou yo, ki gen ladan done pèsonèl yo kominike atravè fòm kontak nou yo, yo voye ba nou atravè pwòp sèvè lapòs nou an nan bi pou yo reponn kesyon ou yo epi yo trete epi estoke pa nou.Done ou yo itilize sèlman pou objektif ki espesifye sou fòm nan epi yo efase pa pita pase 6 mwa apre konklizyon pwosesis la.

 

7.NÒT SOU SEKIRITE

Nou fè efò pou nou pran tout mezi teknik ak òganizasyonèl posib pou konsève done pèsonèl ou yo yon fason pou twazyèm pati pa ka jwenn aksè yo.Lè w ap kominike pa imel, yo pa ka garanti sekirite konplè done yo, e se poutèt sa nou rekòmande pou w voye enfòmasyon konfidansyèl pa lapòs.

 

8.CHANJMAN KI GEN PWOFESYON POU RÈGLEMAN SOU KONFIDITE DONE SA A

Nou ka revize Règleman Konfidansyalite Done sa a detanzantan, si sa apwopriye.Itilizasyon done ou yo toujou sijè a aktyalizasyon vèsyon an ki enpòtan, ki ka rele nanwww.alastinmarine.com/privacy-politik.Nou pral kominike chanjman nan Règleman sou enfòmasyon konfidansyèl sa a atravèwww.alastinmarine.com/privacy-politikoswa, si nou gen yon relasyon biznis avèk ou, pa imèl nan yon adrès imel ki asosye ak kont ou.

Nou pral kontan ede w si w gen nenpòt kesyon sou Règleman sou Done Konfidansyalite sa a oswa sou nenpòt nan pwen yo soulve pi wo a.Ou lib pou kontakte nou alekri nenpòt ki lè, lè l sèvi avèk adrès lapòs sifas sa a:andyzhang, Nan Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, Lachin, oswa adrès imel:andyzhang@alastin-marine.com.Ou kapab tou soumèt demann ou an vèbalman bay Depatman Pwoteksyon Done nou an nan adrès ki endike anwo a.Nou pral fè tout sa nou kapab pou satisfè demann ou an san reta san rezon.